Åpningstider: 08-16

Skann strekkode

Personvernerklæring

PERSONVERNPOLICY

Slik behandler T. M. Christensen VVS Detaljer AS personopplysninger
Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet adresse, kontaktinformasjon, og øvrige personopplysninger. Denne Personvernpolicyen oppsummerer informasjonen vi samler inn, og hvordan vi bruker den.

Innsamling av personopplysninger
T. M. Christensen VVS Detaljer AS behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon, netthandel, markedsføring, fakturering og gjennom de avtalene vi har inngått med våre kunder. T. M. Christensen VVS Detaljer AS innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger
T. M. Christensen VVS Detaljer AS ved daglig leder har det overordnede ansvaret for at behandlingen av personopplysninger er i henhold til GDPR-regelverket.

Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg og T. M. Christensen VVS Detaljer AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene ( f. eks ved opprettelse av nytt kundeforhold er det naturlig at vi må innhente informasjon). Dersom T. M. Christensen VVS Detaljer AS mottar dine opplysninger i listeform i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, vil du ved første kommunikasjon fra T. M. Christensen VVS Detaljer AS relatert til markedsføring basert på slik liste, ha mulighet til å reservere deg fra fremtidig kommunikasjon basert på slik liste.

Skulle det være tilfeller hvor T. M. Christensen VVS Detaljer AS samler inn personopplysninger på oppdrag fra en tredjepart, og slik sett opptrer som en databehandler på dennes vegne, vil det være tredje part som har ansvaret for informasjonen til deg. Vi vil i slike tilfeller også kunne gi deg informasjon direkte, men da på oppdrag fra tredje part. Når det er sagt så selger aldri T. M. Christensen VVS Detaljer AS sine kundelister til evt. tredje part.
Tidvis kan vi gjøre opptak av telefonsamtaler hvis du samtykker til det.

Kundeundersøkelser
Noen ganger ønsker vi å vite hvilken opplevelse du har av T. M. Christensen VVS Detaljer AS som leverandør og samarbeidspartner. På denne lærer vi mer om hvordan vi kan gi våre kunder enda bedre produkter og tjenester. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene kan vi også måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeadferd over tid.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du selvsagt la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Nyhetsbrev og markedsføring
Du vil kunne motta markedsføring, informasjon og varslinger fra T. M. Christensen VVS Detaljer AS. Dette kan komme på e-post, gjennom våre hjemmesider eller i andre hensiktsmessige kanaler. Dette vil kunne komme i tre forskjellige kategorier:
•    1. Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post.
•    2. Kampanjer og invitasjoner til arrangement
•    3. Informasjon som vi mener er viktige for ditt kundeforhold (f. eks informasjon om kundekontakter, systemendringer etc.)

Du kan på ethvert tidspunkt registrere eller avregistrere deg i forhold til å motta denne kommunikasjonen.

Behandlingsansvarlig og Databehandler
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. For personopplysninger som samles inn basert på oppfyllelse av avtaler med våre kunder vil det som regel være kunden selv som er behandlingsansvarlig.
T. M. Christensen VVS Detaljer AS kan inngå avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter
Innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Forespørsler om innsyn gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

Dersom det via arbeidsgiver (Behandlingsansvarlig) bes om kopi av alle data registrert på dennes ansatte, gjøres det oppmerksom på at disse data da også kan være synlige for arbeidsgiver i denne prosessen.

Retting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om retting gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

Sletting
T. M. Christensen VVS Detaljer AS lagrer personopplysninger så lenge kundeforholdet er aktivt. Med aktivt kundeforhold mener vi at et kjøp er blitt foretatt fra kundens side. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data etter 12 måneder, med mindre avtale om videre lagring er inngått. Krav om sletting av opplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert.

Informasjonskapsler (cookies)
Formål
Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg.

T. M. Christensen VVS Detaljer AS bruker informasjonskapsler på våre hjemmesider for å:
•    1. Analysere adferden til de som besøker våre hjemmesider og lære av denne, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
•    2. Tilpass innhold så det blir mest mulig relevant for deg
•    3. Sikre relevant og tilpasset informasjon og markedsføring for de som besøker våre sider

Når du besøker andre nettsteder så kan du oppleve å se annonser fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av våre hjemmesider kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.
Benytter du nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, så aksepterer du også T. M. Christensen VVS Detaljer AS sin bruk av informasjonskapsler. Det er dessverre ikke teknisk mulig å logge inn på sidene våre hvis du ikke aksepterer at vi legger informasjonskapsler i nettleseren din.

Slik unngår du informasjonskapsler
Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil kunne føre til at du mister funksjonalitet på tmcvvs.no og andre nettsteder.

Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

Hvis du ønsker å tillate informasjonskapsler, men samtidig følge med på hva vi egentlig lagrer, så finnes det tillegg til nettleseren din som lar deg gjøre det på en forholdsvis enkel måte. Et mye brukt alternativ finner du på www.ghostery.com.

Personvern på www.tmcvvs.no
Bruk av analyseverktøy
På www.tmcvvs.no registrerer vi følgende informasjon om deg:
•    din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
•    dine elektroniske spor, for eksempel hvilke sider du besøker og hvilke produkter du bestiller
•    teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Informasjonen om din adferd på våre nettsider bruker vi til disse formålene:
•    analyse
•    personlig tilpassing av nettstedet
•    kundeservice
•    markedsføring

Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på www.tmcvvs.no og tilhørende nettsteder. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden: Google Analytics

Du kan bli kontaktet
Dersom du benytter veileder for produkt på våre hjemmesider, kan det hende at vi kontakter deg i salgsøyemed basert på din bruk av veilederen.

Personprofiler
Ved noen anledninger kan det være vi bruker personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, produktopplysninger og tjenester du har benyttet. Når vi benytter oss av profilering i vår markedsføring, opplyser vi deg om det.

Personvernombud
For å ivareta dine rettigheter har T. M. Christensen VVS Detaljer AS også et personvernombud.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte via:

Mail: eivind@tmc.no 

Organisasjonsnummer: 950 437 359

Postadresse: Postboks 84 , 2021 Skedsmokorset

Besøksadresse: Industriveien 6B, 2020 Skedsmokorset

Telefon: +47 23 00 80 30 

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.